Stichting Kwaliteitsbevordering voor de Hulpmiddelenbranche

Ontstaansgeschiedenis

Het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen is in 2014 ontwikkeld vanuit Firevaned. Firevaned is de branchevereniging voor revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen. In de visie van Firevaned heeft iedereen recht op zoveel mogelijk zelfstandig en kwalitatief goed leven. Om mensen eigenwaarde te geven is het nodig dat zij op een aanvaardbare wijze hun beperking gereduceerd zien en dat tegelijkertijd de zorg maatschappelijk bereikbaar gehouden wordt. Dat legt een grote verantwoordelijkheid bij bedrijven die hulpmiddelen leveren aan mensen met beperkingen. Goede zorg voor mensen in een meer kwetsbare positie is de opdracht. Voor die mensen, voor de Firevaned leden en voor de bedrijfstak als geheel.

Om dit te bewerkstelligen heeft branchevereniging Firevaned in 2014 het initiatief genomen om een onafhankelijk keurmerk in te richten.

Doelstelling

De Erkenningsregeling Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen heeft tot doel:

Contactgegevens

Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen (St. Kwaliteitsbevordering voor de Hulpmiddelenbranche)
KvK 60015063
Postbus 4076
5004 JB Tilburg
info@nationaalkeurmerkhulpmiddelen.nl

Bereikbaar tijdens kantooruren: 013- 594 41 80

Samenstelling bestuur

Theo Bogerd (voorzitter en algemene zaken)
Michael van Nieuwkasteele (portefeuille kwaliteitszaken; alles m.b.t. norm en toezicht, klachten en geschillen, adviesraad)
Martijn Stöcker (penningmeester, financieel)
Patrick Jager (portefeuille marketing)

Bureauondersteuning

John Griep
Nancy Heuvelmans
Floor Dieltjes